top of page
SHA permen
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Blanko perm for SHA på arbeidsplassen.
 
Passer perfekt for små bedrifter eller private utbygger som ønsker å ha sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kravene iht arbeidsmiljøloven på plass i sitt byggeprosjekt.
Dersom Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, er denne permen det første de spør om.
bottom of page