unnamed.jpg

Byggbarhetsstudie

Her kan du laste ned en mal, hvor du kan fylle ut litt av den informasjonen du er kjent med. Bestill så produktet gjennom oss og vi ferdigstiller studien til deg og gir deg vår anbefaling.

unnamed.jpg

SHA perm

Alle byggeprosjekter har krav til SHA perm, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Har du ikke dette i ditt prosjekt kan vi bistå deg. Vi leverer i pdf og perm pr post. Bestill hos oss.

unnamed.jpg

Prosjektperm

Alle byggeprosjekter har krav til Prosjektperm for å sikre interne rutiner, tverrfaglig kontroll, og for å sikre et godt utført bygg. Bestill hos oss dersom du ikke har dette.