top of page

Vi informerer i alle våre tilbud om vår faktureringsplan.

En faktureringsplan er viktig slik at både vi og dere har oversikt over når i et prosjekt faktureringen gjennomføres.

En faktureringsplan bygger på gjensidig forståelse og vilje/evne til stegvis prosjektering og stegvis fakturering.

 

Alle avtaler over 50 000,-+ mva. har faktureringsplan.

Avtaler under 50 000,- + mva. faktureres etter 50/50 prinsippet, hvorav første 50% ved oppstart og siste 50% ved ferdig prosjektering eller klar til nabovarsling.

FAKTURA 1:

Når avtale er inngått om prosjektering faktureres 20% av totalt honorar. Dette gjøres for å formelt binde oss opp til et ansvar om prosjektering, samt at vi får sikret økonomisk oppstart av prosjektet, og start på forprosjektet. Prosjektering starter når innbetaling er gjort.

FAKTURA 2:

Nå er prosjekteringen godt i gang, og tiltaket er klar til nabovarsling sendes faktura nr 2 pålydende 40% av totalt honorar. 

Vi er nå ferdig med forprosjekt og byggesaksprosjektering, samt byggesøknad.

FAKTURA 4:

Før søknad om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innsendes vil vi sende ut faktura nr 4, pålydende 10%.

Alt vårt arbeid er nå ferdig iht. avtale.

FAKTURA 3:

Faktura nr 3 pålydende 30% faktureres ved søknad om IG (igangsettelse), evt. når Igangsetting er gitt. Evt. faktureres faktura nr 3 ved oppstart av detaljprosjektering iht. vår ansvarsrett om arkitekturprosjektering.

bottom of page