top of page

Greit å vite!

Last ned oppstartsskjema

Siden er under revisjon

Ansvarlig søker tiltaksklasse 1

32 000,- + MVA

Komplett søknad om tiltak inkl. samordning av FDV

Endring av søknad

pr time 1050,- + mva

Ansvarlig søker tiltaksklasse 2

36 000,- + MVA

Komplett søknad om tiltak inkl. samordning av FDV

Endring av søknad

pr time 1050,- + mva

Brannkonsept 

To til firemannsbolig

BKL1-RKL4

fra 30 000,- + MVA

Prosjekteringsgrunnlag og branntegninger

SHA perm

8 190,- + MVA

Lovpålagt Sikkerhet-helse-arbeidsmiljøperm i alle byggeprosjekter

Om vi står som KP i prosjektet føres dette som tillegg pr. time.

Arkitekttegnet forprosjekt

enebolig større 150 m² Bruksareal*

150 000,- + MVA

Se hva som er inkludert

* Større enn 300kvm BRA beregnes egen pris

Brannkonsept 

Annen BKL og RKL

fra 45 000,- + MVA

Prosjekteringsgrunnlag og branntegninger avhenger av omfang

Prosjektperm

6 500,- + MVA

Lovpålagt perm for styring av byggeprosjekter

Prosjektanalyse

10 000,- + MVA

Tillegg

1050,- + MVA

pr. time

Energiattest

fra  5 000,- + MVA

pr. boligenhet

Kart og deleforretning

10 000,- + MVA

Arkitekttegnet forprosjekt 2-4 mannsbolig

Fra 170 000,- + MVA

Se hva som er inkludert

Søknad om dispensasjon

10 000,- + MVA

Inndeling i eierseksjoner

fra 10 500,- + MVA

Arkitekttegnet forprosjekt Næringsbygg

 

Pris beregnes

etter avtale

Se hva som er inkludert

Detaljeringsfasen - detaljprosjekt

15 000,- + MVA

pr. boligenhet

Se hva som er inkludert

Prosjekteringsleder

fra 30 000,- + MVA

Avhenger av størrelse og omfang på tiltaket. 

Opptegning av eksisterende bolig/næringsbygg

fra 15 000,- + MVA

Fotorealistisk 3D presentasjon av prosjekter

fra 20 000,- + MVA

Avhenger av størrelse og omfang på tiltaket. 

Koordinat festing av tiltaket

3 000,- + MVA

Forutsetter tilgang på digialt sosikart

Detaljregulering av tomteområder

fra 350 000,- + MVA

Avhenger av størrelse og omfang på tiltaket. 

Se hva som er inkludert

#1 KOMPLETT

Arkitekturpakken enebolig inntil 150 m² bruksareal

155 000,- + MVA

Se hva som er inkludert

Ordinærpris

194 690,- + mva

#2 KOMPLETT

Arkitekturpakken enebolig større enn 150 m² bruksareal

fra 170 000,- + MVA

Se hva som er inkludert

Ordinærpris

219 690,- + mva

#3 KOMPLETT

Arkitekturpakken 2-4 mannsbolig

fra 220 000,- + MVA

Se hva som er inkludert

Ordinærpris

273 690,- mva

Arkitekttegnet bygg for mer enn 5 boenheter

35 000,- + MVA

pr. boligenhet

Se hva som er inkludert

bottom of page