top of page
Inkludert i prisen
Inkluderer:
1. komplett sett med byggesakstegninger og anbudstegninger for arkitektfag.
2. situasjonsplan og terrengprofiler
3. koordinater for plassering, kof fil og pdf fil.
4. vindu og dørskjema
5. konstruksjonssjikt for hele bygningen
6. tre prosjekteringsmøter og nødvendige justeringer
7. brannteknisk prosjekteringsgrunnlag
8. prinsipp prosjektering lyd sikring mellom boligenheter
9. tegningene endres inntil dere er fornøyd
10. enkle perspektiv presentasjoner
Tillegg:
1. innhenting av digitalt kartgrunnlag (ca 1000-2000 NOK)
2. detaljprosjektering 1:50 tegninger, sammenføyningsdetaljer
3. nye endringer som kunden ønsker etter at tiltaket er nabovarslet.
4. Statikk og RIB funksjon må kontraheres av andre foretak.
Store eneboliger, flermannsbolig
Store eneboliger, flermannsbolig
Store eneboliger, flermannsbolig
Store eneboliger, flermannsbolig
Store eneboliger, flermannsbolig
bottom of page