top of page

Arkitektoppdrag:

  1. Du som kunde tar kontakt med oss da du ønsker å bygge drømmehuset, eller omsette et prosjektbygg til videresalg eller for eget bruk.

  2. Vi tar kontakt med dere for en generell gjennomgang før vi gi er tilbud til dere. Alternativt kan dere selv generere et tilbud ved å bruke priskalkulator bolig linken over.

  3. Vi har en gjennomgang av tilbudet, slik at man blir enig om hva som skal leveres.

  4. Dersom tilbudet aksepteres vil vi sette en dato for når 1. skisser skal leveres, samt ha tett oppfølging under hele prosessen av prosjektet. 

  5. Vi utfører prosjektet iht. avtale. Dere kan spørre oss om alt mulig hele tiden slik at produktet blir slik dere ønsker at det skal bli. Dette er svært viktig for oss. Du kan aldri spørre for mye. Husk! Det er deres drømmeprosjekt vi arbeider med, og det tar vi på høyeste alvor. 

  6. Vi deltar på prosjekteringsmøter, oppfølgingsmøter, befaringer og hva som måtte trenges for at prosjektet skal bli best mulig.

  7. Når prosjektet nærmere seg slutten vil vi iht. avtale med dere sende inn søknad om ferdigattest (Dersom vi også er ansvarlig søker). 

  8. Vi bruker programmene som angitt i listen til høyre for å gi dere best mulig prosjekt, og sporbar oppfølging.

Våre programvarer:

For å kunne utføre våre prosjekteringsoppdrag og oppfølging av kunder er vi avhengig av en rekke programvarer og rutiner som:

bottom of page