top of page
forside alphamappen.jpg
Oppstartsveileder

MITT

boligprosjekt

Vi følger deg hele veien.
Her er siden
som hjelper deg til å gjennomføre og styre ditt eget boligprosjekt. Ja det er mulig!
Jeg skal ikke stikke under en stol at det er mye arbeid og det krever mye av deg og din partner, men fordelene med å styre prosessen selv er mange. Du bør også seriøst vurdere om dette er noe dere kan klare selv. Derfor vil denne siden være et viktig sted å starte. Her ser dere hva dette går ut på, og gir dere en god pekepinne på hva dere må igjennom, og om dette er noe for dere selv.
Klikk inn på #ordliste så får du en liten innføring i terminologi som er forbundet med dette. (ikke ferdig)
Fordeler med å styre prosessen selv:
 • Du har muligheten til å ha kontroll på din største investering.
 • Du kan selv velge hvem som skal prosjektere og utføre ditt drømmeprosjekt.
 • Du kan spare opptil flere hundretusen blant annet ved at man unngår påslag for totalentreprise.
 • Du blir kjent med de prosjekterende og utførende, noe som igjen kan resultere i bedre dialog, og at sluttresultatet faktisk kan bli bedre.
 • Du får lagt ansvaret for feil og mangler der det hører hjemme.
 • Du overlater ikke din største investering i livet til en foretak du vet lite eller ingenting om.
 • Du kan i mye større grad velger interiør og overflater selv i samråd med entreprenøren istedenfor at prosjektet blir priset med minste standard. Ofte blir da påslag for egne valg vesentlig høyere. Dvs. du får muligheten til å ha mye høyere grad av fleksibilitet.
Ulempene med å styre prosessen selv:
 
 • Det krever at du er veldig engasjert i noe som du i utgangspunktet ikke har mye kunnskap om. Paradokset er jo at man bør engasjere seg svært mye, da dette i bunn og grunn dreier seg om din største investering og dermed din fremtid.
 • Læringskurven vil være bratt og man føler at man påtar seg mye ansvar. Dette er noe man i forkant må kjenne på om man faktisk kan håndtere. 
 • Det kan være vanskelig å ta valg om overflater, da man nå på en måte er litt overlatt til seg selv iforhold til å bestemme kvalitetene man ønsker. Normalt blir det priset inn "bransjens standard kvaliteter" på det meste. F.eks. 3. stavs parkett på gulv og hvite gips vegger. Ønsker man noe utover dette blir det tilllegg i prisen. Dette punktet er på en måte positivt og negativt. Negativt på den måten at dette kan være tidkrevende arbeid, men fordelen er at man får tilpasset boligen slik man ønsker i vesentlig større grad.
 • Man må være organisert og strukturert for å ha kontroll og kunne lande med begge beina etter endt bygging. Er dette en dårlig egenskap hos deg eller partneren din, kan det bli en utfordring om man ikke strukturer seg.
HVORDAN GJØR DU DET
Orden og kontroll er det viktigste stikkordet for å lykkes med å gjennomføre sitt eget boligprosjekt. Har du kontroll på din del av jobben, er det lettere å stille krav til de som bygger og prosjekterer boligen for deg. Når du viser at du har kontroll, du viser deg på byggeplassen og du har dialog med arbeiderne, er dette på lang veg nøkkelen til suksess. 
Nedenfor her har vi laget noen enkle sjekklister for deg som byggherre! Ja du er byggherre nå!
Søk opp ordet byggherre i ordlisten så lærer du mer om dette uttrykket. Det er viktig å merke seg at alle de prosjekterende og utførende skal ha sine egne sjekklister for det arbeidet de gjør. Greit å vite, så slipper du å tenke at du må kontrollere absolutt alt, for det må du ikke. 

SJEKKLISTER

bottom of page