top of page
Inkluderer:
1. komplett byggesøknad om tiltak inkludert søknad om ferdigattest.
2. søknad om VA godkjenning, avstand til veg og avkjørsel,
3. bistand med private  avtaler om vei, vann og avløp
4. samordning av FDV dokumentasjon ved behov.
Tillegg:
1. innhenting av digitalt kartgrunnlag (ca 1000-2000 NOK)
2. dispensasjonssøknader, endringsmeldinger, gebyr for rekommandert nabovarsling
3. Ingen offentlige gebyrer er inkludert i tilbudet.
bottom of page