top of page

Forarbeid til forhåndskonferanse

De fleste byggesaker bør gå gjennom en forhåndskonferanse for å være best mulig belyst før man setter igang med selve søknaden og prosjekteringen for å unngå overaskelser i prosessen. Vi lager en enkel gjennomgang av prosjektet ditt som grunnlag for dette.

Pris: 12 000 NOK pluss mva
Gebyr til digitale kart kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse

Vi bistår deg og lager enkle ideer for ditt tiltak frem til forhåndskonferanse med Kommunen. Dette produktet sammen med byggbarhetstudie gir et optimalt grunnlag for en god forhåndskonferanse.

Pris: 5000 NOK pluss mva

Ansvarlig søker - 1

Ansvarlig søker etter SAK 10 med ansvarsrett frem til byggegodkjent tiltak, rammetillatelse eller ett-trinns saksbehandling. Inkluderer søknad om igangsetting og ferdigattest.

Tiltaksklasse 1

Pris: 20 000 NOK pluss mva

Ansvarlig søker - 2

Ansvarlig søker etter SAK 10 med ansvarsrett frem til byggegodkjent tiltak, rammetillatelse eller ett-trinns saksbehandling. Inkluderer søknad om igangsetting og ferdigattest.

Tiltaksklasse 2

Pris: 30 000 NOK pluss mva

Ansvarlig søker mindre tiltak

Ansvarlig søker for små tiltak som carport, garasje, kai, naust og mindre tilbygg

Pris: 9 000 NOK pluss mva

Seksjonering 

Seksjonering av boligbygg er viktig der det er flere boligenheter og eiendommen ikke er aktuell å dele. Gjelder både nye tiltak og seksjonering av eldre bygårder hvor dette ikke er gjort tidligere.

Pris: 10 000 NOK pluss mva
Inntil 6 boligenheter.

 

Søknad om dispensasjon

Alle tiltak som strider mot kommuneplanens arealdel, vegloven og ellers plan og bygningsloven mm må omsøkes med dispensasjon dersom man ønsker å søke om tillatelse som er i strid med lovverket.

Pris: 10 000 NOK pluss mva

Fradelingssøknad

Søknad om fradeling brukes hvor man ønsker å dele en tomt i flere enheter for å opprette nye bruksnummer. Krever full dokumentasjon for vei, vann, avløp og KPA, PBL krav opp mot ny enhet.

Pris: 12 000 NOK pluss mva

Søknad andre myndigheter

I de fleste saker må man søke om forhåndstilsagn til utvidet bruk av vei, vann og avløp, samt evt. dispensasjon fra vegloven. Denne dokumentasjon må være på plass før man sender inn søknaden i de fleste tilfeller, og vi bistår med dette.

Pris: 6 000 NOK pluss mva
En fastpris

Privat rettslige avtaler

I mange tilfeller må det lages nye avtaler om private rettigheter til vei, vann og avløp fra din eiendom. Dette bistår vi med slik at disse kan tinglyses på eiendommen.

Pris: 5 000 NOK pluss mva
En fastpris

bottom of page