top of page

Råd og veiledning

Om du ønsker at vi bistår deg med råd og veiledning i den hensikt å avgjøre realiseringen av et prosjekt bistår vi med dette.

 

Bruk også gjerne boligbyggeksperten.no til dette

Pris: 1090 NOK pluss mva
pr. time


 

FDV samordning 

FDV perm er et myndighetskrav til nye boligprosjekt skal foreligge ved søknad om ferdigattest. FDV perm er en slags "bruksanvisning" for boligen.

Pris: 7 000 NOK pluss mva

Byggeplass perm

Alle boligprosjekt som utvikles skal ha en byggeplass perm som sikrer trygg og sikker gjennomføring iht alle myndighetskrav. Permen leveres som generell. Drift av permen legges på byggeleder.

Pris: 6 000 NOK pluss mva

SHA perm byggeplass

Alle prosjekter skal ha SHA perm for å sikre byggherreforskriftens krav til gjennomføring av sikkerhet,helse og arbeidsmiljø tiltak på byggeplassen.

Drift av permen legges på koordinator for SHA driften.

Pris: 10 000 NOK pluss mva

Byggherreombud

Alle prosjekter hvor du som privatperson ønsker å gjøre en delt entreprise, eller du har kontrahert en totalentreprenør kan ofte ha behov for et byggherreombud.

 

Byggherreombud ivaretar dine interesser mot prosjekterende og utførende for ditt prosjekt.

Pris:
Fra 50 000 NOK pluss mva

Pr. medgått tid kan avtales

Prosjekteringsledelse

Vi styrer ditt prosjekt som delt entreprise frem til utførelsen settes igang. Vi holder prosjekteringsmøter og dialog med alle prosjekterende, ansvarlig søker og arkitekt frem til gitt byggetillatelse. Prosjektet styres derfra av Utførende ledelse.

Pris:
Fra 30 000 NOK pluss mva

Pr. medgått tid kan avtales

Reguleringsplaner

Sammen med våre samarbeidspartnere og fagtekniske konsulenter utarbeider vi reguleringsplaner, oppstarsmøter og dialog med kommunen, andre myndigheter etc.

Pris:
Avtales særskilt

Totalentrepriser

Sammen med våre samarbeidspartnere og fagtekniske konsulenter, innleid utførende foretak bistår vi ditt prosjekt som totalentreprenør. Vi innehar byggherreombud og sikrer alle avtaler, kontrakter og forsikringer i ditt prosjekt.

Pris:
Avtales særskilt

bottom of page