top of page

Registrere ditt samtykke
om du er bosatt i
Øygarden Kommune

Ved å registrere ditt samtykke bidrar du til muligheten for

bedre samarbeid mellom kommune og innbyggere.

Ved å innhente mer enn 300 signaturer vil innbyggerforslaget bli behandlet i kommunestyret i Øygarden Kommune. Dette forslaget dersom det blir vedtatt vil legge føringer for hvordan byggesaksadministrasjon skal håndtere bygge og delesaker dersom innstillingen heller mot avslag.

Les innbyggerforslaget

Innbyggerforslag

bottom of page